VELETRŽNÍ 196-17 1 MUmístění: VELETRŽNÍ 196/17, PRAHA 7 Vrbová Ela

Narozena 11. 04. 1913
Poslední bydliště před deportací: Praha XIII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, nám. Krále Jiřího 23
Transport N, č. 328 (17. 12. 1941, Praha -> Terezín)
Transport Aa, č. 59 (11. 03. 1942, Terezín -> Izbica)
Zavražděna

Databáze holocaust

Narodila se 11. dubna 1913 v Praze Ludvíkovi Taussigovi a Kamille Taussigové rozené Ornsteinové. Její rodiče se narodili v roce 1875 a 1887 v Praze, starší bratr Leo v roce 1909 a mladší bratr Jiří v roce 1924.
Dochované fotografie Elly zobrazují jako společenskou a temperamentní mladou dívku s přáteli a užívající si prázdninový čas v rekreačních letoviscích tehdejšího Československa. Vystudovala a kvalifikovala se jako logoped. 17. února 1935 se provdala za právníka Františka Vrbu. Jejich jediné dítě Ivan se narodilo 13. října 1936. Zpočátku po svatbě bydleli s manželem u jejích rodičů ve Veletržní 196/9a, Praha 7. Od roku 1939 na Námĕstí krále Jiřího 23 v Praze 12.  

Společně se svým mužem a synem byli deportováni z Prahy do Terezína 17. prosince 1941. Skoro o tři měsíce později, 11. března 1942, byli všichni tři nuceni nastoupit do transportu Aa, prvního z Terezína do ghetta Izbica v lublinské oblasti v Polsku. Pokud přežila dvoudenní transport do ghetta Izbica existuje několik scénářů, kde a kdy přišla o život. Mohla zahynout v ghettu z důvodu špatných podmínek nebo na belžecké železniční rampě, či přímo ve vyhlazovacím táboře. Pokud byla jednou z 500 Židů v transportu Aa, kteří pochodovali 18. března 1942 do osady Kraśniczyn, mohla zahynout v následujících měsících v jednom z vyhlazovacích táborů Sobibor, Majdanek nebo Belzec.

Důkazem toho, že Ella možná očekávala těžké časy po nacistické okupaci v Praze v březnu 1939, jsou fotoalba nyní v držení jejích potomků. Je dost pravděpodobné, že je z důvodu bezpečného uchování v roce 1940 dala některému ze svých nežidovských přátel.

Její rodiče, Ludvík a Kamilla, byli deportováni v říjnu 1941 z Prahy do lodžského ghetta v Polsku. O život přišli ve vyhlazovacím táboře Chełmn v květnu 1942. Její bratr Leo se dostal jako ilegální židovský imigrant do Palestiny v únoru 1940 a sloužil v československé armádě na Blízkém východě, v severní Africe a Anglii.